Jesus och vår hälsa

Jesus kallas i Bibeln för Guds hemlighet och Paulus önskar i sitt brev till Kolosserna (Kol 2:2-4) att de skall nå fram till en rätt insikt om honom. Det är i Jesus som Gud har gömt visdomens och kunskapens alla skatter.

Jakten på hälsa för oss ofta vilse

Aldrig har man talat så mycket om psykisk och fysisk ohälsa som nu. Den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt och sjukskrivningstalen har slagit i taket. Var finns lösningen och hur skall människor hitta vägen till ett bättre mående?

Kärleksrelationen med Jesus

Vi är alla skapade för att leva med Gud i en djup andlig kärleksrelation. Jesus har genom sitt blod öppnat en levande väg till Fadern (Hebr 10:19-20). Ändå upplever många kristna kontakten med Gud som ytlig och tom. Gud längtar efter att vi i bönen ska möta honom ansikte mot ansikte och att vår kärleksrelation med honom ska fördjupas.

Resa till Israel maj 2016

I församlingen Arken har vi fått en kallelse från Gud att föra helandetjänst till Israel. Den 12 - 22 maj 2016 kommer vi att göra en profetisk rundresa följt av två helandekonferenser.

Gott nytt år 2016

2016 skall bli ett underbart år, ett år av genombrott för Guds rike ...

Nu skall vi fira Jesus!

Vem firar vi egentligen nu till jul? Jag tror nog att det är okänt för många svenskar och kanske särskilt för barnen.

Den stora missionsbefallningen

Till alla världar och till en enda människa. Barmhärtighet och kärlek. Predika och bota. Ordet och praktisk omsorg.

Där Guds härlighet bor

Guds härlighet och kärlek kommer att bli mera manifesterad än tidigare. Närvaron av Jesus kommer att göra det lätt för de sjuka att bli helade.

Tack för all kärlek i samband med mitt 40-års jubileum!

Stort tack till er alla för all er kärlek och omtanke vid mitt 40-års jubileum. Jubileumsfirandet blev en härlig fest med ett brett spektrum av olika inslag, bland annat lovsång, en prisutdelning, musik, predikan och tal. I en atmosfär starkt

I hoppet ser vi genom tron tar vi emot.

Bibeln talar om ett hopp som inte enbart är en önskan från vår sida. Ett hopp som är väl förankrat i honom själv, i hans eget hjärta och i hans löften. Det mänskliga hoppet är byggt på människans egna tankar, önskningar,