world-296692_640Jesus uppmanar oss. Ja, han befaller oss i Matt 28, att vi skall göra alla folk till lärjungar. I det uppdraget finns också kallelsen att döpa dem i hela treenighetens namn, Fadern Sonen och den helige Andes namn. Sedan lära dem om livet med Gud, både det andliga livet och dess praktiska tillämpning. Det uppdraget kan vi inte utföra i egen kraft, det är alldeles för stort. Det kräver både kraft och ekonomi, engagemang och överlåtelse.

Jesus sade till sina lärjungar att de skulle vänta i Jerusalem på den helige Ande som ännu inte var utgjuten. Guds Ande skulle ge den kraft som behövdes för det världsvida uppdraget.
Han som kallar oss har fått all makt i himlen och på jorden och han har också gett oss löftet att vara med oss ALLA dagar intill tidens slut.

1. Barmhärtighet och kärlek är drivkraften.
I Matt 9 står det att Jesus såg folkskarorna och förbarmade sig över dem.
Han såg att de var rivna och slagna och att de inte hade någon herde. Han ber att lärjungarna skall be Fadern om arbetare till skörden, med orden:

”Skörden är stor men arbetarna är få. Be skördens Herre om arbetare till sin skörd.”

Det är Herrens skörd. Han har köpt alla människor med sitt dyra blod, betalt deras syndaskuld och öppnat vägen till Faderns hjärta. Gud Fadern önskar att alla människor skall bli frälsta. De kan inte ta emot sin frälsare om inte det finns människor som förkunnar. I förkunnandet finns en proklamation att vägen nu är öppen till himlen, att vägen är beredd och att synden är förlåten. Missionsbefallningens innersta väsen är evangelium om Jesus, försoningen, korset, uppståndelsens kraft och ett evigt liv.

2. Predika och bota.
När Jesus sände ut sina lärjungar sände han dem med orden ”Predika och bota.” Omsorgen om den enskilda individen fanns hela tiden med. Jesus såg de stora skarorna av människor och han visste att hans lilla lärjungaskara inte skulle kunna möta den stora anhopningen av behövande människor. Därför var det hans önskan att lärjungarna skulle förstå församlingens betydelse och att de fick bygga en trygg plats där ännu fler människor skulle kunna samlas för att utgöra hans egen kropp. Uppmaningen till Petrus var att vara en herde för fåren och lammen.

När Jesus talar till oss om ett personligt engagemang visar han inte på hela väldens nöd. Han säger i stället :

Vad ni har gjort mot EN av dessa minsta har ni gjort mot mig.

’En’ kan vi alla klara av.

3. Jag var hungrig, törstig, naken, husvill, sjuk, fängslad och främling.
Jesus identifierar sig med varje människa. Han är inte okänslig för deras nöd. Han säger, genom sin Apostel Jakob, att vi inte kan säga till den frusne och förvirrade att klä sig varmt och att gå i frid och inte samtidigt ge honom vad han behöver. Man kan inte ha Gudstjänst och inte bry sig om andra människors nöd. En Gudstjänst måste också innefatta omsorg om faderlösa och änkor i deras nöd.

Ett ekonomiskt ansvarstagande för församlingens missionsarbete är därför nödvändigt. Att vilja dela med sig av sitt bröd till den fattige är en viktig del i missionsbefallningen. Jesus förenar alltid sitt ord med praktisk omsorg. Vi är kallade att följa i hans fotspår.

Vill du veta mer om Arkens missionsarbete läs mer på vår hemsida: http://www.arken.org/