book-1112467_640Ordet som jag fått för året 2016 är ”LYFT BLICKEN.” 
Orden är hämtade ur Johannes evangelium kap. 4 vers 37. Lärjungarna har lämnat Jesus vid Sykras brun för att hämta mat åt honom, och när de kommer tillbaka ser det ut som om han redan har ätit.

Vad är det som har hänt? Jesus har betjänat en kvinna som kommit för att hämta vatten och ledd av den helige Ande, har han mött hennes djupaste behov. Han har gett henne av det ”levande vattnet”. Hennes liv är nu så totalt förvandlat att han får vara med och se hur många människor som bor i hennes by blir frälsta.

När lärjungarna undrar var hans mat kommit ifrån svarar han, att hans ”mat” är att göra sin himmelske Faderns vilja. Den jordiska och den himmelska informationen möts, och det himelska krockar totalt med det mänskliga sinnet. Det naturliga talar mot den andliga verkligheten och den andliga verkligheten mot den naturliga.

Vad skall man egentligen tro på, vilken information skall man lyssna till, vilka ord skall man låta påverka sitt liv? Men jag vet att du som jag vill ta del av den information som himlen förmedlar.

2015 har varit ett turbulent år. Det kan vi alla säkert hålla med om. Årskrönikorna vittnar om detta i de flesta media: Terror, flyktingkatastrofer, växthuseffektens påverkan på natur och människor. Hopplöshet, arbetslöshet, psykisk ohälsa och ekonomiska skakningar. Undersökningar bland människor visar på att de flesta inte tror att det skall bli bättre 2016.

Jesus manar oss att lyfta blicken. Att låta himlen tala in i våra liv, inte omständigheterna. Jesus utmanar sina lärjungar i versen 35 med orden.

Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden? Men jag säger er att den redan har vitnat. LYFT BLICKEN!!!!!!

Vi har som troende ett uppdrag i den här världen. Inte att sätta ord på och tolka det som synliggörs i omständigheterna utan att sätta ord på det som himlen vill förmedla till jorden. Vi har fått försonings ämbete, vi har fått ett uppdrag från Gud. Därför är det viktigare än någonsin att vi lyfter blicken, att vi hämtar vår information från rätt källa.

I Jesaja 60 står det att mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, med över Guds folk skall ljuset gå upp, och folken skall söka sig till det ljuset och vandra i det.

Som Guds folk har vi fått i uppdrag att förvalta sanningen och det klara ljus som den representerar. Vårt uppdrag är att presentera Jesus, sammanföra människor med honom. Precis det gjorde Jesus vid Sykars brunn.

Han var i harmoni med Guds vilja och känslig och öppen för Guds ledning. Hans uppdrag i den här världen är försoning, liv, hälsa och upprättelse. När han var mitt i Guds vilja så fick han mat från himlen, styrka, glädje och övernaturlig kraft mitt i omständigheter och stora behov.

Vi som är Guds representanter i den här världen, får inte fastna i den dystra verklighet som omger oss och tillsammans med människorna i den här världen dras mer och förlora både kärleken och hoppet.Nej vi har ett uppdrag från himlen och det är viktigt att vi är lyhörda för det som Gud har på sitt hjärta.

Att gå i takt med Gud både som individer och som församling är en stor vinning. Det ger harmoni livsglädje, hopp och mening i livet. Jesus säger att vi skall räta på oss, lyfta upp vår huvuden för vår förlossning är nära. Ingenting av allt det som sker i den här världen har makt över Jesus, Guds evangelium. Jesus säger att Ordet om frälsningen skall nå ut över hela världen, till alla folk innan han kommer tillbaka på himmelens skyar med sina änglar.

2016 skall bli ett underbart år, ett år av genombrott för Guds rike. Många skall bli frälsta, förvandlade och upprättade. Precis som Jesus, kommer vi att se hur individer som möter det levande vattnet kommer att påverka sin livsmiljö, sin skola, sitt sjukhus och sin arbetsplats. Vi skall inte sitta och vänta på väckelse vi skall vara med mitt i den.

2016 är ett år då vi kommer att växa i frimodighet och tro. Ett år av expansion och utgjutelse av den helige Ande.

Gott nytt år önskar vi er alla

Linda Bergling