En ny bok av Linda Bergling kommer ut våren 2022!

Den nya sången till Lammet

Boken ”Den nya sången till Lammet” handlar om den nytestamentliga lovsången.  Det handlar om lovsång och tillbedjan av Lammet som sitter på tronen.

Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången! Upp. 5:12

Jesus har fullbordat allt. Som Guds församling idag är vi kallade till att sjunga den nya sången till Lammet: en lovsång som centreras kring Jesus, hans försoningsgärning och vår nya position som troende, kungar och präster.

Den nya sången till Lammet beskriver en ny, levande och öppen väg till Gud där alla hinder är borta och förlåten till det allra heligaste har brustit. Vi ser här den nytestamentliga uppfyllelsen av det gamla förbundets sång som längtade efter Messias tillkommelse. I den åttafaldiga hyllningen till Jesus som beskrivs i Uppenbarelseboken får vi del i den nya sången som kommer att förbereda för Andens utgjutelse och väckelse.

Välkommen att vara med i en lovsång som ger plats för Jesu närvaro, hans härlighet och hans uppenbarelse. Utan Jesu närvaro och utan fokus på honom förlorar vi lovsångens hjärta: den andliga kärleksförklaringen till Jesus.

BOKENS OMRÅDEN:
Huvudpunkter för lovsång
Lovsången lyfter fram det profetiska i nytestamentligt ljus
Den nya sången – en åttafaldig hyllning till Lammet
Lovsången och församlingens gudstjänster
Riktlinjer för lovsång och tillbedjan
Råd till lovsångare och lovsångsledare

”Linda Bergling prickar in essensen med lovsång i sin nya bok. När jag läste boken kände jag igen mig i många stycken, nämligen hur en Jesusfokuserad lovsång förvandlar liv.” – Simon Ådahl

”Därför är den här boken mycket viktig! Den borde finnas i varje församling som har ett lovsångsteam. Den borde användas som en lärobok/handbok och studeras ingående av både pastorerna och de som har hand om musiken.” – Anette Anders

Gå till webshop

Inre bönen – hjärtats kärleksbön

Titel:
Inre Bönen – hjärtats kärleksbön

Inre bön betyder att man stannar upp och i bön överlåter sin kropp, själ och ande till Jesus. Man tar del av den vila som han utlovat i Bibeln och låter den Helige Ande genomströmma hela varelsen, till vila, återhämtning, läkedom och styrka. Boken tar upp många områden där människor upplever stress och visar på hjälp och lösningar utifrån bibelordet. Det finns en viloplats hos Jesus. Stillhet, ro och frid finns hos Jesus. I boken beskriver Linda Bergling steg för steg vägen in i inre bön och förankrar varje moment i Bibeln.För att underlätta för alla läsare av boken att komma in i processen medföljer en Cd-skiva där Linda Bergling ber inre bönen i sin helhet.

 

Böcker

Titel:
Genom Jesu sår har ni blivit botade

Titel:
Jesus är din läkare

Titel:
Låt inte ditt förflutna sjtäla din framtid

Titel:
Den helige Ande, Jesu härlighets Ande

Titel:
Ni ska vara heliga
för jag är helig

Titel:
Kärleksrelationen med Jesus

Titel:
Fri från förkastelse

Titel:
Min himmelske konung och jag
Självbiografi

Helande Löv tidning

Helande löv är en inspirerande kristen kvartalstidning som lyfter fram Jesus som Herren din läkare – och som har omsorg om hela dig till ande, själ och kropp. Det senaste numret har temat: Frälsning.

Prenumerera Helande Löv

Inre bönen för barnen

”Inre bönen för barn” materialet består av ett handleningskompendium och  en ljudinspelningar av bönen.
Inre bönen är är riktad för skolbarn och förskolebarn som ett kristet alternativ till inre ro och vila.
Materialet ger en enkel och tydlig ram för stillsamn och vilsam bön, som för barnet in i en vila och avslappning. Modellen grundar sig i bibelordet och i en personlig kontakt med Gud.

Modellen innehåller en enkel överlåtelsebön i tre delar:
1. Överlåtelse av kroppen till Gud. Bön, vila och återhämtning.
2. Kort läsning av lämplig bibeltext. Bibeltexten är begrundande och uppmålande, beskriver t.ex. hur värdefullt och älskat barnet är.
3. Stillhet och tacksägelse. En stund av tystnad. Medvetenhet om att Gud alltid finns hos barnet.
Gå till webshoppen här

Gå till webshop

Missionsarbete och Lindas Bästa CD

Lindas Bästa Cd

Lindas bästa predikningar kan prenumeras som ”Lindas bästa CD”.
Alla inkomster från denna produkt går till att stödja barnen i olika länder.
Läs mer

Läs mer om missionsarbetet