Linda Bergling har släppt en ny bok!

 

Boken ”Den nya sången till Lammet” handlar om den nytestamentliga lovsången och tillbedjan i Guds rike.

Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången! Upp. 5:12

Jesus har fullbordat allt. Som Guds församling idag är vi kallade till att sjunga den nya sången till Lammet: en lovsång som centreras kring Jesus, hans försoningsgärning och vår nya position som troende, kungar och präster.

Den nya sången till Lammet beskriver en ny, levande och öppen väg till Gud där alla hinder är borta och förlåten till det allra heligaste har brustit. Vi ser här den nytestamentliga uppfyllelsen av det gamla förbundets sång som längtade efter Messias tillkommelse. I den åttafaldiga hyllningen till Jesus som beskrivs i Uppenbarelseboken får vi del i den nya sången som kommer att förbereda för Andens utgjutelse och väckelse.

Välkommen att vara med i en lovsång som ger plats för Jesu närvaro, hans härlighet och hans uppenbarelse. Utan Jesu närvaro och utan fokus på honom förlorar vi lovsångens hjärta: den andliga kärleksförklaringen till Jesus.

BOKENS OMRÅDEN:
Huvudpunkter för lovsång
Lovsången lyfter fram det profetiska i nytestamentligt ljus
Den nya sången – en åttafaldig hyllning till Lammet
Lovsången och församlingens gudstjänster
Riktlinjer för lovsång och tillbedjan
Råd till lovsångare och lovsångsledare

”Linda Bergling prickar in essensen med lovsång i sin nya bok. När jag läste boken kände jag igen mig i många stycken, nämligen hur en Jesusfokuserad lovsång förvandlar liv.” – Simon Ådahl

”Därför är den här boken mycket viktig! Den borde finnas i varje församling som har ett lovsångsteam. Den borde användas som en lärobok/handbok och studeras ingående av både pastorerna och de som har hand om musiken.” – Anette Anders

Inre bönen – hjärtats kärleksbön

Inre Bönen – hjärtats kärleksbön

Inre bön betyder att man stannar upp och i bön överlåter sin kropp, själ och ande till Jesus. Man tar del av den vila som han utlovat i Bibeln och låter den Helige Ande genomströmma hela varelsen, till vila, återhämtning, läkedom och styrka. Boken tar upp många områden där människor upplever stress och visar på hjälp och lösningar utifrån bibelordet. Det finns en viloplats hos Jesus. Stillhet, ro och frid finns hos Jesus. I boken beskriver Linda Bergling steg för steg vägen till den inre bönen och förankrar varje moment i Bibeln. För att underlätta för alla läsare av boken att komma in i processen medföljer en CD där Linda Bergling ber inre bönen i sin helhet.

 

Böcker skrivna av Linda Bergling

Genom Jesu sår har ni blivit botade

Jesus är din läkare

Låt inte ditt förflutna sjtäla din framtid

Den helige Ande, Jesu härlighets Ande

Ni ska vara heliga för jag är helig

Kärleksrelationen med Jesus

Fri från förkastelse

Min himmelske konung och jag
Självbiografi

Helande Löv tidning

Helande löv är en inspirerande kristen kvartalstidning som lyfter fram Jesus som Herren din läkare – och som har omsorg om hela dig till ande, själ och kropp. Det senaste numret har temat: Frälsning.

Inre bönen för barn

”Inre bönen för barn”

Materialet består av ett handledningskompendium och en ljudinspelning av bönen.
Inre bönen är är riktad till skolbarn och förskolebarn för att finna inre ro och vila utifrån en kristen modell.
Materialet ger en enkel och tydlig ram för stillsam och vilsam bön, som för barnet in i en vila och avslappning. Modellen grundar sig i bibelordet och i en personlig kontakt med Gud.

Modellen innehåller en enkel överlåtelsebön i tre delar:
1. Överlåtelse av kroppen till Gud. Bön, vila och återhämtning.
2. Kort läsning av lämplig bibeltext. Bibeltexten är begrundande och uppmålande, beskriver t.ex. hur värdefullt och älskat barnet är.
3. Stillhet och tacksägelse. En stund av tystnad. Medvetenhet om att Gud alltid finns hos barnet.
Gå till webshopen här

”Lindas Bästa” -Ett uthålligt missionsarbete

”Redan som barn önskade jag att få resa ut till Afrika och hjälpa nödlidande barn. Och för många år sedan talade Jesus till mig:

Jag vill använda dig. Jag vill att du ger mig husrum, kläder, mat och kärlek.”

Pastor Linda Bergling började predika och spela in de bästa på kassetter, så föddes Månadens Missionskassett som idag omvandlats till en CD-skiva och heter Lindas bästa.

-Vårt mål är att bygga 100 hus för Jesus och ge bort dem till de utsatta och behövande.
Vill du vara med och stödja detta missionsarbete?

Bli prenumerant på Lindas bästa:

Som ny prenumerant får du din första CD för endast 29 kr.

Därefter kan du välja att betala:
-125 kr. varannan månad för 2 CD:s

-335 kr. halvårsprenumeration 

-650 kr. helårsprenumeration

Du kan också ge bort ”Lindas bästa” som en gåvoprenumeration.

Läs mer om Lindas bästa här