Stöd Linda Berglings internationella helandetjänst:

Bankgiro: 549-7714
Swish-nummer: 1230 337 782

Vid betalning ange: LB helandetjänst