flag-21096_640I församlingen Arken har vi fått en kallelse från Gud att föra helandetjänst till Israel genom den Helige Ande  kraft och smörjelseäven.

bible-350396_1280I Bibeln kan vi läsa många underbara löften om helande och upprättelse för Israels folk. Under åren har orden från Jesaja 30:26, Jeremia 30:17, Sakarja 12:10 och Ps 147:3 blivit så levande för oss.

Jeremia 30:17
Ty jag skall låta dig tillfriskna och läka dina sår, säger HERREN, dig som man kallar ”den fördrivna”, ”det Sion som ingen frågar efter”.

Vi tror att helande för minnen och traumatiska upplevelser och erfarenheter har ett starkt samband med möjligheten för Israels folk att ta emot Yeshua som sin Messias.

IMG_0795_WebbGenom Guds nåd har vi kunnat knyta kontakter med många messianska församlingar (hebreiska, eritreanska, etiopiska och ryska) och längtan efter helandetjänsten är enorm. Vi tror att Yeshua längtar efter att räcka ut sina händer och hela dem som har förkrossade hjärtan. Vi tror att Gud vill utrusta församlingar och troende på ett övernaturligt sätt genom den helige Ande och genom hans kraft ge dem förmåga att betjäna sitt folk och uppfylla de profetiska orden.


Nu kan du följa med på en oförglömlig resa i maj 2016

jerusalem-650436_640Den 12 – 22 maj 2016 kommer vi att göra en profetisk rundresa följt av två helandekonferenser, en i Tel Aviv och en i Beer Sheva, där jag kommer att undervisa och betjäna.

Under den här resan får du lära dig om Israels historia och framtid samtidigt som du blir en del av det Gud gör genom sitt folk och sin kropp i Israel idag!

För dig som har gått Arkens bibelskola finns det möjlighet att vara med som förebedjare.

Preliminärt program:

12 – 17 maj Profetisk rundresa i Israel med utgångspunkt från Jerusalem.
Vi besöker bl a Olivberget, Getsemane, kibbutzen Ramat Rachel, Via Dolorosa, Betesdadammen,
Galileiska sjön, Kafarnaum, Masadaklippan och Qumran.
18 – 19 maj Helandekonferens i Tel Aviv
20 – 21 maj Helandekonferens i Beer-Sheva
22 maj Hemresa

Preliminärt pris inkl logi, frukost 13.400 kr
Bindande anmälan senast 27 januari 2016 till e-post [email protected]
Information på tel (+46) 08 588 84000 (4021)

Här kan du läsa mer om resan.

 Vi behöver ditt stöd för att förverkliga visionen – Var med och Be, Ge och Åka ut med oss.

I vårt arbete är vi oerhört tacksamma för dina förböner, att du åka ut med oss och även ditt ekonomisk stöd.

Klicka här för att ge en gåva.

Tack för ditt stöd!