Många undrar vad verklig kärlek är och hur den uttrycker sig. När Gud talar om kärlek så talar han om ett offer, Jesu offer. Han vill att vi ska lära känna hans kärlek – bredden, längden, höjden och djupet – och komma till tro på den. Genom att lära känna Kristi kärlek blir vi uppfyllda av all Guds fullhet (Ef 3:18-19).

Gud är kärlek, och när denna kärlek blir synlig för oss uppenbarar den Jesus. Den för oss in i en kärleksrelation med honom och ger uppenbarelse om försoningens verklighet.

Kärlekens mål i våra liv
När vi ber för människor eller när vi själva öppnar oss för att ta emot Guds kärlek så är den kärleken verksam med bestämda mål. Dessa mål är:
1) att ge oss ett starkt fäste i Ordet (1 Joh 2:5)
2) Guds närvaro i våra liv (1 Joh 4:12)
3) Kristuslikhet och frimodighet på domens dag (1 Joh 4:17)
När vi föds på nytt fyller Gud oss med sin kärlek genom relationen med honom, och vi lär känna fadershjärtat. Detta ger oss frimodighet inför Gud och vi behöver inte gömma oss, känna skam eller skuld. Alla våra synder är förlåtna och vi kan springa fram till nådens tron med stor frimodighet.
Domens dag är en glädjedag för den troende, en dag då allt det som man trodde på kommer att bli synligt, och vi kommer att få se Jesus som han verkligen är och leva med honom för alltid.

Varför är då Guds kärleks närvaro så viktig i det Gud vill göra?

Kärlek öppnar hjärtan
Kärlekens närvaro genom den helige Ande öppnar hjärtat då man ber för sjuka eller tar emot eget helande. Detta finns beskrivet i Lukas 7 då en förtvivlad kvinna kommer till Jesus, tvättar hans fötter med sina tårar, torkar dem med sitt hår och smörjer dem med olja. Genom sin kärlekshandling öppnar hon sitt hjärta så att Jesus kan betjäna henne. Han ingjuter först förlåtelse i henne, sedan frid.
Kärleken som strömmade från Jesus igenkändes av kvinnan. Hon ansågs vara syndig och föraktades säkert av många. Kärleken öppnade hennes hjärta och ställde henne i en position inför Gud så att han kunde förvandla hennes liv.

Kärlek befriar från fruktan
Kärlekens närvaro driver bort all fruktan så att man vågar låta ”domen” gå över ens liv. Vilken dom? Jo, samvetets. I kärlekens närvaro blir hjärtats innersta synligt och synd, hyckleri och hårdhet avslöjas.
Om detta kan du läsa i Johannes 8 där en kvinna togs på bar gärning med äktenskapsbrott. Enligt lagen skulle hon stenas, och fariséerna väntade bara på Jesu tillåtelse att kasta den första stenen. Då kommer plötsligt Ordet från himlen som ger ett så starkt ljus att alla ser sin egen synd i ett enda nu: ”Den som är utan synd må kasta första stenen på henne”. Fariséerna går därifrån en efter en, men kvinnan står kvar. Om inte kärlekens närvaro varit så stark, hade hon säkert varit den förste som smitit undan i tumultet. Men hon står kvar, dömd och frikänd på samma gång. Samvetet och den helige Ande dömde henne, och då hon såg sin synd i kärlekens ljus så visste hon att det fanns förlåtelse, befrielse, helande och upprättelse – ett helt nytt liv hos Jesus. Kärlekens närvaro gör att du inte går bort trots smärtan över din synd och brist. Många flyr när ljuset kommer, men den som känner Jesu kärlek stannar kvar och låter sig förvandlas.

Kärlek ger offervilja
Kärlekens närvaro gör oss villiga att offra utan baktanke eller själviska motiv. Den som inte förstår kärleken ser offrandet för Jesus som slöseri (Matt 26:6-13).
Att göra gott utan kärleken som drivkraft är inget värt inför Gud (1 Kor 13). Hot och lagiskhet ger ingen rätt offerglädje. Många upplever sitt kristna liv som tungt och kravfyllt. Att göra Guds vilja ska kännas gott och tillfredsställande. Det ska vara intensivt, hängivet och väcka förundran.
Många förvånades över den spontana kärlek kvinnan visade då hon hällde den dyra oljan över Jesus. Den kärlek som Jesus utstrålade rörde kvinnans hjärta. Hon besvarade den genom att ge sitt bästa och dyrbaraste till honom. Lärjungarna förfasade sig! De tyckte att detta var slöseri och att oljan skulle ha använts på ett bättre sätt. Kärleken beräknar inte kostnaden. Han man funnit skatten och pärlan så är man beredd att förlora allt.
Det som var en spontan kärlekshandling från kvinnans hjärta blev till en profetisk handling. Jesus sa: ”När hon hällde ut denna olja över min kropp, gjorde hon det inför min begravning”. Kärlekens närvaro gör att man kommer in i en profetisk dimension och är mitt i händelsernas centrum.
Man är med och påverkar världshistorien.
I kärlekens närvaro uppenbaras Guds vilja och tankar, och det blir lätt att gensvara, överlåta sig och ge sitt liv till Gud.