Den 12-13 oktober har vi en helandekonferens i Helsingfors.
Fredag 12 oktober är en temadag för kristen vård-och omsorgspersonal kl 09.00-17.00
Temat ”Hur behåller du engagemang och livsglädje i en pressad värld”.
Avgift 50 euro. Pensionärer, studerande och arbetslösa 20 euro.

Helandekonferens Jesus Helar och Upprättar är öppet för alla. Ingen anmälan och ingen avgift.
Mötestiderna är
Fredag 12 oktober kvällsmöte med Linda Bergling kl 19.00
Lördag 13 oktober undervisning om bibliskt helande med Linda Bergling kl 10.00
Lördag 13 oktober betjäning inom helande med flödesbön kl 15.00
Lördag 13 oktober kvällsmöte med Linda Bergling kl 19.00.

För mer information: klicka här!