Kursdag ”Inre bönen” 12/4

Man kan inte som kristen närma sig Gud på ett opersonligt sätt genom någon teknik för att nå frid och inre vila. Gud är personlig och bönen är ett sätt för den troende att få kontakt med honom och öppna sig för hans goda vilja. Därför är vägen till frid och vila olik den väg som beskrivs i österländsk andlighet. Den ”Inre bönen” bygger på Bibelordet och är ett sätt för den troende att få en djupare och mera medveten visshet om Guds närvaro i livet, om hans beskydd och kärlek, omsorg och vägledning.
Den ”Inre bönen” är en enkel och tydlig ram för vilsam bön. Först överlåter man sin kropp till Gud och ber om vila och återhämtning. Sedan läser man en kort Bibeltext som man tar tid att begrunda. Därefter kommer en stund av stillhet och tacksägelse och i tystnaden blir man medveten om Guds närvaro i sitt eget liv.
Den ”Inre bönen” är utarbetad av Linda Bergling och praktiserad i över trettio år inom själavård, förbön och biblisk helandetjänst. Genom församlingen Arkens arbete och Hälsolövets retreater där ”Inre bönen” praktiseras, har vi fått många vittnesbörd om de positiva effekterna bl a för att motverka stress, oro och sömnsvårigheter.

Denna kursdag innehåller undervisning om hur ”Inre bönen” tillkommit, hur den utvecklats för vuxna och barn, dess förankring i Bibelordet och den helige Andes verk genom nådegåvorna. Du får prova den praktiskt och får tips på hur du fortsatt kan tillämpa den i ditt eget liv eller för att betjäna andra människor.
Föreläsare: Linda Bergling
Tid: fredagen den 12 april kl 9.00 – 16.00
Kostnad: 950 kr som inkluderar kursmaterial (bok, Cd-skiva, kompendium) samt lunch och fika x 2).
Plats: Kraftvägen 12, Kungsängen (församlingen Arken)

Sista anmälningsdag är den 11 april.

För mer info och anmälan: [email protected]