Tungotalet är ett fantastiskt redskap både när det gäller att fördjupa vår personliga relation till Jesus och att betjäna andra i förbönstjänsten.

Tungotalet är din pånyttfödda andes kärleksspråk. Det är en fantastisk gåva som Gud vill ge varje troende för att det ska kunna kommunicera direkt till Gud. I 1a kor 14:2 står det att ”Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud”. Tungomålet är Andens språk och bibeln beskriver det som att man talar hemligheter som ingen förstår. Vårt eget språk är begränsat och vi behöver ett himmelskt språk för att komma ut ur både vår språkliga och naturliga begränsning. När vi talar i tungor så förstår inte människor vad vi säger om vi inte får uttydning till talet. Tungotalet är först och främst ett bönespråk.

En manifestation

Man kan se att nära människor blev döpta i den helige Ande i Apostlagärningarna talade det i tungor och profeterade. Tungotalet är en gåva som den troende kan använda när hon vill i bönen. Det är viktigt att man vårdar den gåvan så att det inte blir ett tomt skrammel. Gåvan ska användas i bön och riktas till Gud i tillbedjan, sång och bön. Tungotalet är en manifestation av del helige Ande, och en av de nio nådegåvorna. Det är därför viktigt att man behåller medvetenheten om Andens närvaro och hjälp när man använder gåvan i sitt böneliv.

Kommer oss till hjälp

Den helige Ande är vår hjälpare och det står i Rom8:26, att han vill hjälpa oss i vår svaghet så att vi kan få hjälp att uttrycka oss i bön. Det är inte alltid som vi vet vad vi ska be om, eller ens vet vad vi verkligen behöver. Anden kommer att hjälpa oss att be efter Guds vilja och hans önskningar för våra liv. Ett bra sätt att be är: ”Kom helige Ande och verka i mitt tungotal så att jag kan formulera mig från mitt hjärta och uttrycka all den kärlek som finns inom mig till Jesus och till Gud Fadern.” När man ber i tungor kan man be att få uttydning. I det personliga bönelivet får man inte alltid uttydning så att man förstår vad man ber, men i det offentliga rummet, i Gudstjänsten och i bönegruppen är det viktigt att också uttydningens gåva är i funktion. Bibeln säger att den som ber i tungor också ska be om uttydningens gåva. Det gäller inte bara uppbyggelsen för andra i en Gudstjänst eller i förbåndstjänsten utan också för att man själv ska få uppbyggelse och förstå vad man ber. Bönen kan då ofta komma i först tungotal och sedan övergå till det språk som man talar. Dessa övergångar är oftast så smidiga att de känns naturliga och de för in de bedjande inför Gud och i en medvetenhet om bönens övernaturliga dimension. När vi sjunger i Anden i Gudstjänsten så kommer oftast uttydningen som entacksägelse till Gud eller som en proklamation om Hans kärlek och godhet. Många lovsånger har fötts just ur nådegåvan tungotalssång och uttydning.

När vi ber för andra

Den helige Ande hjälper inte bara oss i vårt personliga böneliv, utan Han vill också hjälpa oss i vår bön för andra. Fastän tungotalet enligt Bibeln förstå och främst är en gåva för att vi ska kunna kommunicera med Gud i bön och uttrycka vår kärlek tilll Honom så kan Gud använda tungotalet när vi ber för andra. Vi vet ofta inte vad människor behöver, för det är inte alltid som de har berättat för oss om sina behov. Det är bra att veta att Gud vet vad de behöver och att den helige Ande genom tungotalet kan hjälpa oss att bedja för dem. Vi vet att Jesus manar gott för oss i sina böner, och därför kan vi också vara säkra på att vi verkligen ber böner efter Guds vilja för andra, när vi ber i tungor. Det är den helige Ande som ska leda oss i bönen för andra människor och ofta är det så att när vi börjar tacka Gud för människorna så märker vi att vi efter ett tag börjar känna oss begränsade även om vi genom bibelordet har mycket material för våra böner. Vi önskar att vara specifika och bedja för just det som människorna behöver. Då är tungotalet en underbar gåva som Gud gett oss som hjälp.

 

Bli döpt i den helige Ande

Be Gud att han döper dig i den helige Ande, be att du ska få tungotalet. Ta emot det i tro, förvänta dig att det kommer i gång. Gud kan inte tvinga dig att tala i tungor, och det är inte ett automatiskt tal. Han vill att du ska vara delaktig i det som sker, så du får ge din tunga till honom släppa fram orden. Var inte rädd för att du hittar på det som sägs. Tänk bara på Jesus och var trygg i att Gud verkligen vill att din pånyttfödda ande ska få ett härligt och flödande språk att uttrycka det nya livet med.