Från Lindas hjärta

I fyrtio år har jag tjänat Jesus, ändå är mitt första möte med honom alltid levande i mitt inre. Kärleken, omsorgen och hans helande kraft i mitt liv. Mötet med honom förvandlade hela mitt liv och jag visste från första stund att jag skulle tjäna honom på heltid.

Det viktigaste under dessa år har varit att hålla den andliga kärleksrelationen levande. Att alltid ha kontakt med honom genom hjälpen från den helige Ande. Leva i Ordet, uppfyllas av hans Ande om och om igen och hämta kraften och inspirationen hos honom. Det som är viktigt för honom är viktigt för mig. Det som berör och engagerar hans hjärta är centrum i mitt liv och min kallelse.

”Bered en plats så att jag kan uppenbara mig och så att jag kan fortsätta att hela de sjuka och brustna hjärtana. Möt den stora nöd som finns bland barn ut över världen.” Det var orden han gav mig och de lever ständigt inom mig. Kärleken till honom vill jag skall vara drivkraften till allt jag gör. Att ledas av honom, utmanas och inspireras av honom. Se hur han sänder fler och fler personer i min väg som brinner på samma sätt. Att se en församling byggas med människor som är hängivna och överlåtna fyller mitt hjärta varje dag med glädje.

Jesus är min skatt och pärla och jag önskar att få dela med mig av allt han lärt och uppenbarat för mig under åren. Jag önskar uppmuntra och stärka dig i din tjänst och kallelse, så att du kan gensvara till hans plan för ditt liv och bli allt det som han har tänkt.

(klicka på bilderna för att se dom större)

  

Lindas önskan

Linda har en önskan inför sin födelsedag och det är att du som vill vara med och visa din kärlek och uppskattning till henne får vara med och ge en gåva till:

1. att stödja Lindas Internationella helandetjänst.
2. att utveckla och stärka ledarskap, församlingsplantering, mission och bibelskolor.
3. att hennes böcker översätts till olika språk.
4. att stärka Arkens helandetjänst och bibelskolan Jesus Helar och Upprättar med sin kallelse och tjänst.

Var med och bed med mig!

Om inte Herren återvänt och om jag får leva så är detta min färdplan för de kommande fem åren:

– att stärka och vidareutveckla Arkens redan existerande helandetjänst, bibelskola och retreatcenter.
– att rusta och fortbilda förebedjare och ledare i biblisk helandetjänst i vänförsamlingar och utposter.
– att rusta och fortbilda ledare och förebedjare i helandetjänst och församlingsbyggande internationellt.
– att översätta mina böcker och material om helande till olika språk, såsom engelska, ryska,finska och norska.
– att utveckla en ny gren i Arken inom området ledarskap, pastorstjänsten och församlingsplante-ring (Ledarkurs och mentorskap).
– att arbeta ut helandetjänsten via TV och webb-TV.

Var välsignad, varma hälsningar

Linda Bergling