Denna helg vill vi inspirera dig till att använda bön som en del i Denna helg vill vi inspirera dig till att använda bön som en del i behandlingen vid psykisk ohälsa. Fokus på stress, posttraumatisk stress, utmattning och utbrändhet.

Hur ser symtomen ut och hur kan man få ner stressnivåerna, få större självkännedom samt verktyg som lugnar i vardagslivet? 

I en lugn och trygg miljö på retreatcentret Sjöhamra gård får du fördjupa din kunskap om hur stressen kan påverka din kropp och själ och vilka symtom som kan förekomma. Retreaten är också för dig som vill få kunskap och verktyg inom detta område i din tjänst som förebedjare eller arbete inom vården. Vi önskar att dessa dagar ska ge dig vila och återhämtning men även få möjlighet att möta en kristen psykiater som arbetat under många år just med stressrelaterade sjukdomar och med psykisk ohälsa.

Mikaela Blomquist Lytikäinen är psykiatriker och specialistläkare i ungdoms-pyskiatri i Finland.
Hon är grundare av det kristna vårdhemmet ”Framtidens Poet” och resursläkare för Hälsolövet AB.

 

För mer information och hur du kan anmäla dig kan du maila till [email protected]
eller till vår reception på [email protected]