Det är lätt att låta vardagens bekymmer och omsorg kväva längtan efter Gud. Vi behöver ibland dra oss tillbaka för att återta stillheten och medvetenheten om hans närvaro, och hämta ny kraft. En kristen retreat kan erbjuda en eller flera dagar inför Gud, där vi för en stund lämnar kraven som utmanar oss i vardagen och arbetslivet.

Retreat betyder att dra sig tillbaka. I mötet med Marta och Maria vänder Jesus till den stressade och besvikna Marta och säger: ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne.” Luk 10:41-42

Maria hade valt att sätta sig vid Jesu fötter och lyssna till hans ord, medan Marta var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Bara ett är nödvändigt. Många saker i livet är viktiga, men att lära känna jesus på ett djupare sätt när nödvändigt. Vi är skapade för att leva i en andlig kärleksrelation med Gud och utan denna medvetna och djupa relation blir allt tomt, meningslöst och fullt med stress och oro.

Jesus valde gemenskapen med Fadern
på många ställen i Nya testamentet står det att Jesus drog sig undan för att vara ensam med Gud. Tidigt på morgonen sökte han faderns gemenskap och han kunde även vara ute hela natten i bön. ”Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han bad hela natten till Gud.” Luk 6:12. Jesus levde i en djup kärleksrelation med Fadern. Jesus säger i johannesevangeliet att han inte kan göra något utan att hans ser fadern göra det. Han säger också att de ord som han predikar inte är hans, utan de kommer från fadern. Jesus vet hur betydelsefullt det är att leva ett fördolt liv med gud. Han påpekade ofta att bön bör ske i det fördolda, dit människor inte ser utan enbart fadern, som ser i det fördolda och ger belöning. I trettio år levde jesus ett fördolt liv med gud. Därefter trädde han fram i sin offentliga tjänst, kallade lärjungar, predikade guds ord, botade de sjuka och dog slutligen på korset och försonade hela mänsklighetens synd. Det var Jesus som öppnade vägen så att vi kan leva i en gemenskap med gud.

Jesus och lärjungarna sökte stillhet
Jesus tog ofta med sig sina lärjungar till någon enslig plats för att de skulle få vila lite. Folk kom från alla gåll för att höra Jesus tala, och för att bli botade av honom. De lade de sjuka längs med vägen, och när Jesus försökte dra sig undrar försökte de på olika sätt komma nära honom. Jesus visste att retreaten var viktig. Både för vila och återhämtning men också för gemenskap med fördjupad förståelse av den andliga verkligheten. En gång tog han tre av sina lärjungar upp på berget. Han ville att de skulle se det som han upplevde i sin relation med fadern. Inför deras ögon strålade jesus av guds härlighet, till och med hans läder blev skinande vita. Plötsligt hörde det Guds röst: ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!” matt 17:5.

Lyssna till Jesus
Så viktigt det är att vi tar tid att lyssna till Jesus! Vi behöver stilla våra oroliga själar, så att han får möjlighet att tala in i våra liv. Många gånger är vårt böneliv byggt på en monolog. Vi berättar våra behov och våra böneämnen. Men vi behöver också ta tid då vi aktivt lyssnar till Gud och låter hans Ande fylla våra tankar, känslor och vår vilja. Kanske var det länge sedan du hade möjlighet att under en hel dag låta dig fyllas av Guds ord? En dag då du inte behöver tänka på arbetet, barnen, inköp, matlagning eller städning och blir avbruten gång på gång. Guds ord kommer att bli levande för dig på nytt. Det kommer att bli lättare för dig att bygga ditt vardagsliv på Guds löften, praktisera dem och känna deras kraft när behov och utmaningar kommer.

Individuellt och kollektivt
Under retreaten ges tid till tystnat och inre lugn. Det är viktigt att få vara helt ensam med Gud. Det är också viktigt att vara tillsammans med andra i tystnad, i en annorlunda gemenskap än den man är van vid. Man känner varandras närvaro utan att behöva påbörja ett samtal om vardagsbekymmer. Det blir ingen pinsam tystnad. Gemenskapen i Guds närvaro blir avslappnad, skön och ljuvlig. När Gud talar hör man det i sitt eget hjärta och man vet också att man kommer att höra tillsammans. När man delar sina erfarenheter i slutet av retreaten, märker man att gemenskapen med de andra deltagarna har fördjupats och förstärkts.

Innehållet i en retreat
I dagens samhälle har behovet av lugn, helande och återhämtning uppmärksammats och det finns ett stort utbud av retreater. När du söker efter en retreat är det viktigt att ta reda på innehållet, så att du själv kan göra en bedömning av dess andliga innehåll. Det huvudsakliga innehållet i en kristen retreat i församlingen Arkens regi är:

  • Överlåtelse av ande, själ och kropp till Gud
  • Lyssnande och begrundan av bibelordet och Guds löften
  • Tid att fördjupa relationen med Jesus under tystnad
  • Tid att ta emot och bli betjänad genom förbön

I retreaten tar en retreatledare tillsammans med en grupp förebedjare ansvar för att gruppen får tid både för den kollektiva och för den individuella delen. Innehållet i retreaten ser lite olika ut, beroende på hur många dagar den innehåller.

Alla Arkens retreater håller till på vårt kurscenter och HVB-hem Sjöhamra gård utanför Åkersberga. Gården ligger naturskönt nära skog och mark på en stor tomt med egen strand. Perfekt plats för vila, återhämtning, retreat och bara vara tillsammans med Gud.
Nästa retreat som vi har i Församlingen Arken är den 15-16 december. Mer om den kan du läsa på vår hemsida: www.arken.org – välkommen!