Under våren 2018 har Linda Bergling med team från Församlingen Arken haft konferenser och möten på olika platser runt om i Sverige. Bland annat i Uppsala där Linda i många år tidigare har varit verksam både som student och i församlingsarbete. Vid tre tillfällen har vi nu varit i Uppsala och haft möten, förebedjarkurs och flödesbön.

Vid varje konferens finns möjlighet att få delta vid en förebedjarkurs dit församlingar och personer utifrån kan anmäla sig och delta. Där undervisar Anita Björk, ansvarig för vårt helandecenter, i själens helande, flödesbön och i trons bön. Det är en minikurs där deltagarna får praktisera det som de lärt sig direkt under följande konferens och möte. I Uppsala har Pastor Linda Bergling predikat Guds ord och vi har även haft flera vittnesbörd i mötena om vad Gud har gjort på Arkens bibelskola Jesus Helar och Upprättar. Det har varit mycket uppskattade dagar i Uppsala.

Vid första tillfället 16-17 mars var vi i Frälsningsarméns lokaler i Uppsala och hade härliga möten med fullt hus. Det var lovsång, undervisning, vittnesbörd och tid för mycket förbön. Fredag till lördag var vi på plats och hade härliga möten. Det var fika och bokförsäljning mellan mötena. Under lördagen var det flödesbön ledd av Anita Björk med team – en mycket uppskattad stund och helg. Vi fick in många vittnesbörd om helande både till kropp och själ. Förbönen höll på långt inpå kvällen och gemenskapen vid fikaborden mellan och efter mötena var värdefull för många. Flera olika församlingar i området kom samman och var med på förebedjarkursen under fredagen och deltagarna praktiserade tillsammans med Arkens förebedjarteam under konferensen.

Den 29 maj kom Linda Bergling med team tillbaka till Uppsala och var då i Viktoria Hotel & Konferens lokaler på Almungevägen 33. Också här var det ett härligt möte med lovsång, undervisning och stark Guds närvaro och vittnesbörd om vad Gud gör i människors liv till upprättelse och helande. Innan mötet var det fika och gemenskap och ett bord var uppdukat med produkter som CD undervisning och böcker till försäljning.

Den 16 juni hade Anita Björk en eftermiddag med förebedjarkurs och flödesbön. Även denna gång höll vi till i Viktoria Hotel & Konferens lokaler på Almungevägen 33. Mellan kl.13.00-15.00 var det kurs i trons bön, själens helande och flödesbön. Denna kurs behövde man anmäla sig till. Sedan kl 15.00 var det fika följt av flödesbön öppet för alla.

Vad är flödesbön? Flödesbön är ett unikt tillfälle att bara få vila vid Jesu fötter och låta sig betjänas utav Honom. Under stilla lovsång låta sig beröras av Gud och lyssna till Guds ord och kollektiv bön under ledning av Anita Björk, ansvarig för helandecentret i Församlingen Arken. Man får sätta sig tillrätta bekvämt, även ligga ner om så önskar, och bara slappna av i Guds famn och ta emot. Många vittnesbörd kommer in om helande till kropp och själ under flödesbön där människor fått ta emot av Gud.

Deltagarna under kursen samma dag har här möjlighet att betjäna som förebedjare direkt under flödesbönen. Att få praktisera det som man lärt sig under kursen. Under trygga omständigheter tillsammans med ett förebedjarteam från Arken. Vi älskar Uppsala, och ser fram emot att fortsätta komma till hösten och betjäna människor med helandetjänsten från Gud.

Det preliminära datumen i höst är: Lördagar mellan 18.00-22.00 den 8/9, 6/10 och 9/11 – mer info kommer!

Det har varit fantastiska konferenser och möten där teamen från Arken kommit till olika orter och delat den vision som Församlingen Arken har utifrån Hesekiel 34 – att stärka de svaga, bota dom sjuka, ta hand om dom sårade, föra tillbaka de som gått vilse och söka upp de förlorade. Jesus befallde oss att gå ut och bota de sjuka, uppväcka döda, gör spetälska rena och driva ut onda andar. Det vi har fått som gåva – ska vi ge som gåva. Vi är tacksamma till vår trofaste Gud som under konferenserna mötte människorna med sin kärlek. Många vittnesbörd har kommit in om helande både till kropp och själ. Tack Gud för vad du har gjort – och fortsätter att göra!