Jag har upplevt under en längre tid att jag önskar att komma till olika städer i Sverige och välsigna församlingar och enskilda med den helandetjänst som präglat församlingen Arkens arbete nationellt och internationellt. Vi kommer att komma till Uppsala och hålla en konferens som vi själva har två gånger per år här i Församlingen Arken i Kungsängen. Det datum som vi har satt är 16-17 mars 2018. Vi kommer hålla till i Frälsningsarméns lokaler på S:t Persgatan 20. Vi tänkte börja på fredagskvällen med ett möte som inriktar sig på läkedom genom Jesus och sedan fortsätta under lördagen med kollektiv och individuell förbön samt ett undervisningspass och slutligen ett förbönsmöte på lördag kväll.

Fredag 16.00-18.00 – Utbildning för förebedjare (anmälan)

19.00 – Kvällsmöte

Lördag 13.00-15.00 – Bibelundervisning

16.00-18.00 – Flödesbön

19.00 – Kvällsmöte

Ett team från Församlingen Arken kommer att ansvara för förbönen men jag har även en önskan att
få välsigna och stärka några av de förebedjare som redan tjänar i din församling.
Fredag kl. 16.00-18.00 ger vi en kort utbildning i den individuella förbönstjänsten och möjlighet för
era förebedjare tjäna tillsammans med oss i mötena. 

Men om du har förbönstjänsten på ditt hjärta och önskar delta som förebedjare under konferensen ber vi dig anmäla dig till [email protected]. Det är viktigt att du har din pastors välsignelse så vi ber därför dig att meddela oss vilken församling du tillhör och vilken pastor som är aktiv i din församling. Det kommer finnas tillfälle för en kort utbildning på fredagen som vi önskar att du deltar på gällande den individuella förbönstjänsten och efter utbildningen finns möjlighet till att tjäna tillsammans med oss i mötena.

Det skulle vara en stor glädje för mig om jag på detta sätt skulle kunna vara med och stärka
förböns- och helandetjänsten i den församling du kommer ifrån. 


Kvällsmötena kommer att fokusera på predikan som handlar om Jesus, hans kärlek till människor och önskan att förmedla helande till dem. Stort utrymme ges då för människor att ta emot genom individuell förbön med handpåläggning.
På lördagen mellan kl. 13-15 ger jag en kort bibelundervisning som ger grund och trygghet gällande den bibliska helandetjänsten med fokus på Jesus och hans helandetjänst med förankring i bibelordet.
Under eftermiddagen mellan kl. 16-18 kommer vi att betjäna i förbön både kollektivt och individuellt och det som vi kallar för ”Flödesbön”. Det handlar om att förebedjarna samarbetar med den helige Ande och ger utrymme för de nio nådegåvorna.

Förutom Uppsala så kommer vi även att ha Jesus Helar & Upprättar konferens i Göteborg 13-15 april och i Lundsbrunn 5-6 maj.
I Göteborg har vi Gerd Lindgren med oss att leda lovsång. 

Välkommen!

Har du frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss:

www.arken.org

[email protected], tel: 08-588 840 00