Under året 2017 har jag bett mycket över situationen i Sverige.
Vi behöver starka och sunda församlingar för att kunna vinna.

församlingar och enskilda med den helandetjänst som präglat församlingen Arkens arbete
nationellt och internationellt. Vi har ju en utpost där dom leds utav Ann-Christin Lindström och dom
arbetar särskilt med helandetjänsten. Har du gått bibelskola på Arken och är bosatt i Göteborg? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi arbetar med utvidgat församlingsarbete på olika platser i Sverige, bland annat Göteborg och Lundsbrunn/Skara, och vill väldigt gärna ha med dig som tidigare gått vår bibelskola, men kanske ännu inte har gått med i en församling där du bor.

 

Men också bevara de människor som vi leder till Jesus. Min
önskan är också att få vara med och bidra med min erfarenhet i
tjänst i församlingsarbete till den unga generationens ledare.
Jag tror att vi behöver både stärka de lokala sammanhangen

 

men också inspirera till församlingsplantering. Det finns en
gemensam längtan bland många kristna att vi skall få nystartade
gemenskaper som är födda utan strid och splittringar.
Jag har upplevt under en längre tid att jag önskar att komma till Göteborg och välsigna

 

Datumen som vi har satt för konferensen är 13-15 april 2018 med tiderna:
Fredag 16.00-18.00 – Utbildning för förebedjare,
19.00 – Kvällsmöte
Lördag 16.00-18.00 – Flödesbön
19.00 – Kvällsmöte
Söndag 9.00 – Visionsdelning, vi berättar om Arkens vision
10.30 – Gudstjänst


Mötena kommer att fokusera på helande till både kropp och till själ och vi kommer att ge utrymme för både individuell och kollektiv förbön. Ett team från Församlingen Arken kommer att ansvara för förbönen men jag har även en önskan att få välsigna och stärka några av de förebedjare som redan
tjänar i din församling. Det kommer finnas tillfälle för en kort utbildning på fredagen i den individuella förbönstjänsten och möjlighet för e

ra förebedjare att tjäna tillsammans med oss i mötena. (Om du önskar att inspirera några av era medarbetare att tjäna med oss under konferensen kan dom anmäla sig på [email protected]) Det skulle vara en stor glädje för mig om jag på detta sätt skulle kunna vara med och stärka förböns- och helandetjänsten i er församling.

Med oss i att leda lovsång och och skapar en plats för Jesus har vi Gerd Lindgren. Gerds musikaliska begåvning upptäcktes tidigt.
Hon blev redan som sjuttonåring en sångevangelist. Sedan december 2014 arbetar hon som kyrkomusiker utanför Jönköping och där hon leder hon några av församlingens körer. Numera är hon kantor i Mullsjö/Sandhems församling. Hon har släppt ett antal lovsångsskivor och instrumentalskivor
samt medverkat i TV-serien Minns du sången. 

 

 

Kvällsmötena kommer att fokusera på predikan som handlar om Jesus, hans kärlek till människor
och önskan att förmedla helande till dem. Stort utrymme ges då för människor att ta emot genom
individuell förbön med handpåläggning. På lördagen ger jag en kort bibelundervisning som ger grund och trygghet gällande den bibliska
helandetjänsten med fokus på Jesus och hans helandetjänst med förankring i bibelordet. Under eftermiddagen kommer vi att betjäna i förbön både kollektivt och individuellt och det som vi kallar för ”Flödesbön”. Det handlar om att förebedjarna samarbetar med den helige Ande och ger utrymme för de nio nådegåvorna. Som jag skrev i början brevet så har jag känt under en längre tid en maning att komma till Göteborg och andra delar av Sverige för att välsigna de lokala
församlingarna.