Bebis_TänkandeBibeln talar om ett hopp som inte enbart är en önskan från vår sida. Ett hopp som är väl förankrat i honom själv, i hans eget hjärta och i hans löften.

Det mänskliga hoppet är byggt på människans egna tankar, önskningar, på omständigheterna och på planering och prognoser.Man skulle kunna kalla det hoppet för ”lösan sand”

I Romarbrevet 4 kan du läsa om det hopp som himlen ger. Det är av ett helt annat slag. Abraham, trons Fader förnekar inte sin situation då han ser på sin egen förtorkade kropp. Han är medveten om att situationen ser minst sagt hopplös ut. Gud har gett honom ett löfte om en son,vars avkomma i framtiden skulle bli bli lik sandens korn och stjärnornas mängd.Han börjar nu närma sig hundra år så i det naturliga skulle vi alla utbirsta: omöjligt.

Men så står det: Han tvivlade inte i otro då allt hopp var ute,utan han fortsatte att tro och hoppas för han visste att den som gett löftet var trofast.

Hopp är att se Guds löften genom Guds ögon. Tro är att gripa tag i dessa löften, jaga efter dem och sträcka sig efter dem. Med stor iver, just för att Gud är så trofast. Han aldrig kommer att svika oss.

i Rom 5:5 står det att hoppet inte kommer på skam, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Vad viktigt det är med kärleken. Gud är kärlek,hans närvaro ger oss trygghet och vila även när omständigheterna pekar i en helt motsatt riktning än mot det som Guds ord beskriver och lovar. Vem skall vi lita på, vem skall vi luta oss emot? Världen går mot mörkare tider, de profetiska orden som Jesus uttalat i nya testamentet ser ut att gå mot sin fullbordan. Allt kommer att skaka. Men du vet och jag vet att Guds Ord aldrig kommer att skaka.

Ofta bär vi som ett smycke just ankaret, hoppets tecken. Detta ankare har sitt fäste enligt bibeln innanför den himmelska förlåten, hos Jesus själv.

Misströsta inte även om omständighetens vågor går höga. Om det verkar som om bönesvaret dröjer, som om Satan ser ut att vara starkare än Gud. Jesu namn är över alla namn och Gud har lovat att Satan skall bli krossad under våra fötter. Han är redan krossad. Jesus fråntog honom hans vapen och förvisde honom offentligt som förlorare då han dog på korset. Var vid Gott mod. Skilj på det mänskliga hoppet och det hopp som himmelen ger. Bibeln säger att då vi föddes på nytt genom Guds Ord så föddes vi också in i ett levande hopp. Vi har Guds förmåga på insidan i våra hjäran att se det som Gud ser.Låt tro, hopp och kärlek samverka med varandra, men glöm inte att stört av allt är kärleken. Ge inte upp!!!!