GlassHjarta300Vad viktigt det är för oss att lära känna Faderns hjärta. Många av oss har dåliga erfarenheter av våra jordiska fäder och andra auktoritär som varit viktiga för oss i livet,lärare, läkare, pastorer och andliga ledare.

 

Det är smärtsamt att läsa hur Adam och Eva kunde lyssna till en främling som började förvrida deras tankar och få dem att lyssna till lögner om Gud. Gudsbilden, eller Gudsuppenbarelsen är avgörande för vår andliga hälsa.

En viktig fråga till människor är: Hur tror du att Gud är?. Man kan få de mest skiftande svar. Arg, ogin,hård,dömande,kärlekslös,ovillig att välsigna, ligger bakom sjukdomar och prövningar, samarbetar med mörkret o.s.v.

Djävulen i ormens gestalt ifrågasätter Guds Ord, manar dem till att äta av det som Gud förbjudit och uppmuntrar dem att bli som gud utan att behöva ha någon personlig relation med honom.

Vi behöver alla en personlig relation med Gud. Vi är skapade för att leva i en andlig kärleksrelation med honom. Utan den relationen kan han inte möta de djupaste behoven inom oss att bli sedda, accepterade, bejakade, godkända och älskade.

Att förstå treenigheten är avgörande för att verkligen se vem Gud fadern är.

Jesus säger att den som sett honom har sett fadern. Genom Jesus uppenbarar Gud sitt hjärta, sitt väsen, sin karaktär och sin vilja. ”Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd före allt skapat” Kol 1:15.

Genom Jesus förs vi till Faderns hjärta, och sen för Fadern oss tillbaka till Jeus. Jesus för oss till Fadern och Fadern till Jesus. Vi som församling och Guds folk här på jorden beskrivs som Jesu brud, vi är trolovade med honom. När vi rotas och grundas i Kristi Kärlek så uppfylls vi samtidigt med all Guds fullhet. Fadern uppmanar oss att lyssna till Jesus, komma till Jesus, älska Jesus. Jesus uppmanar oss att äska Fadern med hela hjärtat. Anden kommer från Fadern och vittnar, förhärligar och lyfter upp Jesus.

När ja blev frälst för över fyrtio år sedan så blev inte min Gudabild förvrängd på grund av all sorg och smärta som jag upplevt i barndomen. Nej redan första dagen såg jag rakt in i Faderns hjärta. Genom Jesus såg jag vem han var. underbar, kärleksfull, min läkare och själavårdare, min frid, rättfärdighet, helgelse och förlossning.

När jag vänder mig till Fadern och utrycker min tacksamhet och kärlek manar han mig i hjärtat att älskad Jesus. När jag tackar Anden för hans hjälp så manar han mig att älska Jesus. Gud Fadern själv har lyft upp Jesu namn över alla andra namn för i honom uppenbara sig själv, så att alla lögner om honom och förvrängningar måste böja knä. Så viktigt det är att människor i dag får en rätt bild av Gud.

Be att han uppenbarar sig själv i Jesus för dig.Då blir det mycket lättare att veta vad du skall avvisa och på vilka områden du behöver helande.

Vi ses i Malmö i kväll!