[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Framsida-Inre-bönen-2_Webb
Linda Bergling har tagit fram ett koncept som heter Inre bönen. Den består av tre delar Inre bönen för kroppen, inre bönen för själen och inre bönen för anden. Målet är att få kroppen, själen och anden att bli stilla och Gudstillvända för en fördjupad kontakt med Gud. Modellen hjälper dig tillsammans med den helige Ande att få en djupare kärleksrelation med Jesus.

Du kan göra övningen själv genom att gå igenom följande steg:

Inre bönen för kroppen

Kroppen tillhör Herren och ska leva i gemenskap med Honom. I 1 Kor 6:19-20 står det:

Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp.

Och i 1 Kor 3:16-17 står det:

Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er. Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni. (1 Kor 3:16-17)

 

1. Börja med följande proklamation:
Min kropp är ett tempel åt den helige Ande. Min kropp tillhör inte längre mig själv; den tillhör Herren. Min kropp är helig för Guds Ande bor i mig. Jag skall vara tacksam för min kropp och ta vara på den.

2. Sedan ber du i enlighet med Fil 1:20:
Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt skall stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid skall av mig frimodigt bli förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör.

3. Överlåt sedan kroppen i enlighet med Rom 12:1:
Jag lägger min kropp på Guds ”altarplats”. Jag överlåter hela min kropp till Gud. Gå igenom hela kroppen. Börja med de synliga delarna och gå vidare till inre organ, celler, blodomlopp, skelett och så vidare.

4. Låt vederkvickelse flöda (Rom 8:11):
Gör på nytt samma övning som ovan, men bjud nu in den helige Ande i varje del av kroppen. Bed att Anden ska fylla lungor, hjärta, ben och så vidare.

Inrebönen_400_400Apx5. Nästa steg är att tacka Herren i enlighet med Ps 139:14:
Jag tackar Dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.

6. Till sist talar du till din kropp enligt Jak 3:2, 1 Kor 9:27:
Tala till din kropp att du är tacksam över den. Om du har smärtor i din kropp så tala lugnande till den och berätta att Jesus är dess läkare. Säg att du skall ta vara på din kropp. Märk hur kroppen reagerar positivt på att du talar till den. När du talar till din kropp kommer den i harmoni och i rätt relation till själ och ande.

7. Avsluta med denna bön i enlighet med Ps 141:3:
Sätt en vakt vid min mun så att jag inte talar negativt till och om min kropp igen.

8. Allra sist låter du din kropp uttrycka glädje till Gud.
Lyft dina händer och hoppa lätt upp och ner. Ta mjuka danssteg och vifta till Herren. Låt ditt ansikte spricka upp i ett leende. (Ps 30:12-13, Ps 87:7):

Inre bönen för själen

Med hjälp av inre bönen för själen fylls själen av Guds Ord och Guds Ande.

Du vänder din själ till Gud för att tanke, vilja och känsla ska beröras av Honom själv. Läs gärna bibelorden: Mark 12:30, Ps 25 och Kol 3:1-4

Träning för själen att förbli inför Ordet
I Paulus bön för efesierna står det:

…och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. (Ef 3:17-19)


1. Du börjar med att tack för bibelordet.

I Psalm 100:4 står det att vi ska gå in i hans portar med tacksägelse. I Kol 2:7 står det att vi ska överflöda i tacksamhet. Tacka därför Gud med egna ord för att du tillhör Jesus. Tacka honom för hans kärlek och hans frälsningsgärning på korset.

2. Läsning av bibelordet
Sedan väljer du ut ett bibelord att läsa. Du läser det först snabbt sedan långsamt och begrundande. Till sist läser du det samtidigt som du ber och talar tyst i tungor Läs sedan bibelordet igen, samtidigt som du ber högt i tungor. Låt Guds Ande i dig dra till sig bibelordet. Låt själen få uppleva bibelordet i tanke, känsla och vilja. Tillåt inga distraherande tankar att stanna kvar utan lämna dem till Gud. Disciplinera din vilja, fokusera på Jesus och bibelordet. Låt själen uppfyllas av bibelordet.

3. Lyssna sedan in Gud och börja ta emot från honom.
Gud talar till dig genom bibelordet; personliga och kärleksfulla ord, uppmuntran, uppenbarelse, tro och undervisning. Låt själen sedan bli helt stilla. Lägg tankar, vilja och känsla på hans ”altarplats”. Låt Gud fylla själen med sin kärlek.

Inre bönen för anden

Inre bönen för anden är en träning för stillhet, vila och frid i anden. Övning är till för att medvetandegöra Jesu närvaro i anden. Målet är att vara helt stilla inför Gud.

1. Börja med bön i anden–du talar kärleksord, tungotal till Gud.

Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, när han i sin ande talar hemligheter. (1 Kor 14:2)


2. Sedan övergår dina ord och ditt tungotal till suckar.

Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord. (Rom 8:26)


3. Du betraktar Gud i anden.

Ett har jag begärt av HERREN, det längtar jag efter: Att få bo i HERRENS hus i alla mitt livs dagar för att se HERRENS ljuvlighet och betrakta hans tempel. (Ps 27:4)


4.Bli helt stilla

Känn hur det levande vattnet som finns i dig som en källa börjar rinna upp. (Joh 4:14, Joh 7:37). Du blir medveten om att du har en ande, en uppenbarelseplats för Gud, ett fördolt rum, och att Gud bor inom dig. Vila i tro och trygghet. Försök inte framkalla en bild av Jesus i din själ. Gå bortom bilden och möt Gud i anden. Låt honom uppenbara sig för dig. (Joh 14:21) Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. (Joh 4:24) Upplev hur kropp och själ är i samklang med din ande. Kropp och själ finner också vila hos Gud. (Ps 62:2, 6)

Linda Bergling 

Artikeln publicerades i tidningen Helandelöv Nr 1, 2014. Klicka här för att prenumerera på tidningen Helandelöv. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]