dukarNär Jesus gick på jorden var han mycket medveten om det uppdrag han fått av Gud: Bota den sjuke. Överallt där Jesus gick fram samlades många människor med stora själsliga och kroppsliga behov. Människor kom för att höra honom och för att bli botade från sina sjukdomar. Jesus betjänade dem på många olika sätt. Ibland genom att lägga sina händer på dem. Ibland genom att tala ett levande och läkande ord.

Folkskarorna var mycket stora runt omkring Jesus. Ibland trängde de på från olika håll så att han inte hade en möjlighet att beröra dem på ett individuellt sätt. De bad att de skulle få röra vid hörntofsen eller vid kanten av hans mantel. Kraft utgick ur Jesus och människor blev botade av att röra vid hans kläder. I bibeln står det också om en kvinna som hade svåra blödningar. Hon kom bakifrån och rörde vid hans mantel och blev omedelbart botad.

I Apostlagärningarna 19:11-12 kan vi läsa om en liknande händelse: ”Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer, så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut.” Guds kraft till helande och befrielse verkade starkt genom aposteln Paulus liv. Från dessa händelser kommer begreppet: Bönedukar. Vi tar en bit tyg, en näsduk eller liknande, och lägger våra händer på den. Vi ber att Jesus ska lägga sina sårmärkta händer i våra och låta sin läkande kraft beröra tygbiten. Vi sätter tro till att hans kraft är så närvarande att när den sjuke får böneduken, kanske i ett annat land, kommer Guds kraft att verka till helande.

Ibland när vi ber för sjuka så får vi deras behov via mejl, telefon eller brev. Vi ber för dem, utan att de hör våra böner, och vi sätter tro till att Herren verkar i deras liv. Vi får ofta vittnesbörd om Herrens ingripande. Man behöver inte ha en person närvarande i ett bönerum eller annan samling för att kunna be. Gud hör våra böner när vi ber för människor som är långt borta.

Bönedukar är ett stöd för tron
Förbön med en böneduk kan vara till stor hjälp för en sjuk människa. Man kan lägga böneduken under kudden eller ännu bättre; innanför kläderna. Det blir en påminnelse om Guds omsorg och kraft. Genom böneduken får man också en påminnelse om att tacka Herren för hans närvaro och hans vilja att hela.

Böneduken är inte något ”hokus pokus” eller något magiskt föremål. Nej, den skall vara en påminnelse om Guds närvaro, omsorg och kärlek. Gud är med dig och vi är med dig i våra böner. Han skall aldrig lämna dig eller svika dig. På samma sätt som människorna på bibelns tid som rörde vid Jesu mantel, kan du se böneduken, rent symboliskt, som en bit av hans mantel och finna en djup frid och vila vid hans löften till dig. Han är Herren din Läkare.

Foto: Todd Huffman via CC BY 2.0