Kenneth_400_592_DSC_000001a* Ett mycket vänligt mottagande och förtroendeingivande bemötande av alla.

* Helhetsintrycket: Fantastiskt, med påtaglig känsla av Gudsnärvaro.  Härligt att få dela mitt vittnesbörd om helande, efter 14 år med rullstol.

* Lindas presentation på fredagen var mycket intressant: att stå på bibelordet dagligen. Sjustegsmodellen ger tydlighet, mycket bra material.  Helandemöten gav starka möten med Guds Ande och praktik i förbönen.

* Anita Barkers undervisning i förlåtelsen har för mig blivit tydligare för varje tillfälle jag lyssnat.

* Anita Björks undervisning i själens helande var mycket trosstärkande med vittnesbördet om vad Gud gör. Tydlig, förtroendeingivande, saklig och självupplevd förkunnelse, en säker grund.

* Lars Lindqvist: med humor och saklig vishet och erfarenhet  visar behovet av bearbetning och många vittnesbörd av gott resultat. Gav mig en bra sammanfattning av helgen.

Sammanfattningsvis: Mycket goda dagar med teamet, på och i gemenskapen med församlingen Arken.

/Kenneth./