linda-m-indisk-flicka-webb-480x288Redan som barn önskade jag att få resa ut till Afrika och hjälpa nödlidande barn. Denna längtan har alltid funnits inom mig och för många år sedan hände något som fick det att brinna ännu starkare. Jesus talade till mig och visade mig genom ett döende barns ögon situationen ute i världen. Krigets barn, hungriga barn, barn som måste bo på gatorna, de föräldralösa, de utnyttjade och plågade, de sjuka och de lemlästade.

Jesus sa: ”Jag vill använda dig. Jag vill att du ger mig husrum, kläder, mat och kärlek.”

Jag svarade: ”Jag har ju ingenting. Inga pengar eller kontakter. Men mitt hjärta är villigt.”

Han frågade: ”Vad har du?” Jag sa: ”Det som du har givit mig, gåvan att predika.”

Så föddes det jag då kallade ”Månadens missionskassett”.