EttLivUtanOro_480_020625_1574_0173Stress är av ondo, och är en av de vanligaste folksjukdomarna i dagens samhälle. Du behöver bli medveten om hur stress påverkar dig. Att göra en ”stressdagbok” kan vara ett bra sätt att få koll på vad som stressar just dig och hur din kropp reagerar. Säg nej till stress! Kasta dina bekymmer på Gud och låt honom visa dig hur du kan leva ett liv med Hans närvaro och i Hans kraft.
Ta pauser, prioritera rätt och låt Gud fylla dig – han har allt vad du behöver!

Stress har ofta sin källa i både brist på trygghet och kontroll. Vi upplever oss utelämnade till en alltmer kravfylld tillvaro. Klockan jagar många föräldrar som sitter i kö på motorvägen och vet att förskolan redan har stängt. Tvätten väntar i högar, ingen mat finns i kylskåpet och de större barnen skall skjutsas till sina olika träningar. Mobiltelefonens batteri är slut och stressen stiger upp i hela kroppen.

Eller: Arbetsplatsen är outhärdlig. Upp­­­gifterna är dåligt strukturerade, men förväntningarna och kraven är skyhöga. Dina arbetskamrater har känt varand­ra sedan många år. Du är nyinflyttad i staden, känner ingen. Du har känt dig maktlös inför ditt liv och din livssituation, magen krånglar och panikångesten lurar på dig flera gånger i veckan.

Lär känna hur stressen påverkar dig

Det är bra om du vet hur stress påverkar dig. Alla människor påverkas av stress på olika sätt. Stanna upp och lär känna just hur du påverkas. Tag under en vecka och gör en ”stressdagbok”. Var inte rädd när du betraktar din stress, det är första steget till ditt helande.

Du kan ställa dig de här frågorna:

Stressas du mest av yttre faktorer?

Eller kommer stressen inifrån?

Vilken av dessa påverkar dig mest?

Hur mår din kropp av stress?

Hur känns den i kroppen?

Hur påverkas tankar, känslor och din vilja?

Vad händer i ditt inre, i ditt hjärta?

Hur påverkas din Gudsrelation av stressen?

Lär känna ditt ankare

Många saker här i livet kan vi kontrollera, andra har vi inget som helst inflytande över. Ibland tror människor att oro och bekymmer gör att de kan behärska och påverka sina liv bättre, men det är en chimär. Vi behöver lägga våra liv i Guds hand, överlåta dem till honom. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når in-nanför förlåten… (Heb 6:19).

Bibeln säger att vi inte kan med vårt bekymmer lägga en enda aln till vår livslängd. Jesus säger att vi skall kasta våra bekymmer på honom, för han har omsorg om oss. Han skall vara med oss alla dagar, och det hopp vi har i honom kommer aldrig att komma på skam.

Vårt ankare är Guds löften till oss. Livet är många gånger som ett upprört hav. Vi har fått ett ankare från Gud så att vi skall kunna bevara vårt inre fritt från stress. Det gör att vi kan handskas med omständigheterna och kraven på ett medvetet och positivt sätt. Vi blir inte offer utan vi blir aktörer. Men vi väljer själva när vi skall agera. Vi blir inte åskådare till livet, passiva och utan empati. Vi får handlingskraft, så att vi kan aktivt förändra det som går att förändra. Vårt ankare har sitt fäste i Guds hjärta, och de löften han ger är orubbliga. Därför kan vi söka vår tillflykt till honom.

 

Säg NEJ till stressen

Integritet betyder att du har rätt att ha ett eget skyddat område. Ingen har rätt att göra intrång där. Säg NEJ till stressen. Lås din dörr från insidan, släpp inte in vad som helst.

Men bygg inte en för hög mur omkring dig i fruktan för att bli stressad, så att du lever under din kapacitet, och inte vågar låta dig utmanas och utvecklas. Ha inte för många lås på din integritetsdörr, var öppen, tillgänglig och flexibel. Men gör inte saker som strider mot ditt samvete. Att göra saker som strider mot samvetet skapar stress; att inte säga nej. Integritet betyder också att man handlar efter sitt eget samvete. Jämför dig inte med andra. Försök inte att klara av lika mycket som andra. Var dig själv. Lev efter din kraft just nu, efter den tro du har, efter dina gåvor och personlighet, men lämna utrymme för personlig utveckling och större styrka. Säg inte nej till mognad.

 

Ta rätta pauser

Du kan disponera dina pauser på ett sätt som minskar stressen. Låt inte hela matrasten eller kafferasten tillbringas med arbetskamraterna. Glöm inte din paus med Gud, ditt ”andningsankare”. Nu tänker jag inte först och främst på en andningsövning utan att du stannar upp och vänder dig till Gud. Öva dig i medvetenheten om hans närvaro. Tänk på Jesus, se på Jesus, bed honom att han fyller dig med ny kraft. Låt den strömma genom kroppen, själen; tankarna, viljan och känslorna. Vänd dig inåt, ditt ankare är innanför förlåten, i det allra heligaste. Jesus har din dag i sin hand, Han vet allt om din framtid. Du är inte ensam. Han har gett dig sin helige Ande, hjälparen. Till ditt förfogande finns också alla nio gåvor som Anden vill att du skall flöda i både i arbetet och i vardagen.

Småprata med Gud

Du kan behålla medvetenheten om Guds närvaro hela dagen. Allra bäst gör du det genom att bevara tacksägelsen i ditt hjärta, så att Gudsnärvaron påverkar det sätt som man tänker och talar. Du kan bära en viloplats inom dig. Viloplatsen kallas för frid och det är ju motsatsen till stress. Småprata med Gud. Lägg undan högtidlig religiositet, rabblande böner. Låt Gud vara din vän. Prata med honom om allt. Träna dig att ha en inre kommunikation så att dina arbetskamrater inte tror att du mist förståndet. Skäms inte för att det kommer ”tack Jesus”, eller ett ”halleluja” över dina läppar. Får du ha musik på din arbetsplats välj fin lovsångsmusik, eller en CD med bibelord som lugnar själen.

Rätta prioriteringar

När du gjort din stressdagbok är ditt första steg att säga nej till stressen. Du är kallad till frid och inre vila och det livet har du fått som gåva hos Gud. Hos Jesus finns också den helandekaft som kan verka inom de områden i kropp och själ där stressen har skadat eller påverkat i negativ riktning. När du kommit till den inre vilan kan du börja se på ditt liv och dina omständigheter. Vad kan du påverka på ett praktiskt sätt, och vad kan du enbart just nu påverka i bön? Kan du vara med och förändra på din arbetsplats eller din hemsituation? Kanske behöver du se över vilken vänkrets du har, hur dina relationer är i hem och församling. Kan du plocka bort aktiviteter från ditt liv som inte är viktiga? Det finns en ”god kontroll” som kommer från Gud. Det finns ordningar som hjälper oss att hantera den negativa stressen och i stället få utrymme för livskvalitet, kreativitet och växande. Viktiga ordningar som har hjälpt mig är ett regelbundet Gudstjänstliv, daglig bibelläsning och mitt mål att leva i ständig tacksägelsebön.