Tack för din generösa gåva!

Jag tackar för ditt generösa hjärta, önskar dig Guds rika välsignelser

Linda Bergling