Loading Events

Välkommen till en härlig själavårdskonferens med erfarna och uppskatade talare och själavårdare: Anita Barker, Linda Bergling och Anita Björk.

Detta är en underbar möjligthet att introduceras i bibliska själavård, både i teori och praktik. Du är också välkommen om du vill bara ta emot för din egen del.

Ingen anmälan och ingen deltagaravgift. Frivilliga kollekter kommer att tas upp.

Share This Post, Choose Your Platform!