Loading Events

Linda & Gunnar Bergling kommer att medverka på Jesusfestivalen i Älmhult.

http://citykyrkan.com/jesusfestivalen/

Mötestider:
Kl 10.00 Linda Bergling (kvinnofrukost)
Kl 16.00 Gunnar Bergling
Kl 19.00 Linda Bergling

Share This Post, Choose Your Platform!