Linda Bergling är grundare och rektor för bibelskolan Jesus Helar och Upprättar. Hon är också grundare tillsammans med sin man Gunnar, till Församlingen Arken, där hon är pastor.

Bakgrund
Linda Bergling är född 1948 i de norra delarna av Sverige, närmare bestämt i Boden. Hennes tonårstid präglades av sökande och rastlöshet. Sin tröst fann hon i sitt skrivande och hon skrev i ungdomsåren både böcker och diktsamlingar.Efter att ha avslutat sin gymnasieexamen i Luleå flyttade hon till Umeå där hon läste ekonomi och sociologi. Sin fil.kand examen tog hon i Uppsala med fördjupningsämnet kriminologi. Lindas liv var fyllt av motsatser. Hon pendlade mellan radikal vänsterideologi – med en djup längtan att få hjälpa andra människor på ett praktiskt sätt i U-länderna – och ett hektiskt uteliv fyllt av fester.
Frälsningen – vändpunkten
Vid 23 års ålder hade hon hunnit bo i Afrika, studera i Paris och var på väg att flytta till Mexiko. Då fick hon sitt radikala möte med Gud. Linda blev frälst 1972 i den radikala Jesusväckelsen och det påverkar hennes liv och tjänst idag. Redan de första dagarna som hon var frälst visste hon att hon aldrig mer skulle arbeta på ett vanligt arbete, utan att hon nu skulle tjäna Gud på heltid. Gösta Höök, ledaren för Stockholms teologiska Institut, hade upplevt den helige Ande och det var i hans hem som Linda fick sin första andliga näring. Detta var också en av anledningarna att hon utbildade sig till diakonissa och tjänade i Svenska kyrkan under många år.
Rötter i den karismatiska väckelsen
Linda har sina rötter i karismatiska väckelsen, kyrklig förnyelse och i trosväckelsen, och detta har gett henne en stor andlig rikedom och en förmåga att förstå och känna samhörighet med ett stort spektrum av kristenheten.
Efter ett radikalt möte med Gud i början av 80-talet fördjupades Lindas kallelse och hon började predika. Hon fick en kallelse av Gud att träna och utrusta hans folk i helande och upprättelsetjänst. Herren kallade henne och hennes make Gunnar Bergling att starta den fria Församlingen Arken med tillhörande helandetjänst.
Ansvarsområden och uppdrag
Sedan 1983 har Linda rest över hela Norden och över världen och är en eftertraktad talare i många konferenser.
Hon är grundaren av Arkens bibelskola ”Jesus Helar och Upprättar” samt dess helandecenter. Hon har initierat Arkens missionsarbete som nu sträcker sig ut över 11 länder. Missionsarbetet innefattar både hjälp till barn, träning av infödda ledare samt plantering av församlingar.
Hon är även författare till ett antal undervisningsböcker om helande och upprättelse, och har dessutom skrivit böcker för barn.
Kallad att tjäna Gud
Linda och hennes man Gunnar står i en stark tjänst, där de också är en förebild för många unga män och kvinnor att kunna tjäna Gud tillsammans. Hon har nu tjänat Gud i ungefär 30 år och har blivit utnämnd till doktor och hedersdoktor av Life Christian University, Tampa.
I dag har församlingen över 50 anställda och många av dessa reser själva ut till ett stort antal platser i Norden med vittnesbördet om helande och upprättelse.
Lindas hjärta sträcker sig ut till de nödlidande människorna.
Lindas livsmotto
Engagera dig i det som engagerar Jesus. Älska honom helhjärtat. Lev ditt liv radikalt, hängivet och utgivande!