Mission

Linda Bergling är grundaren till församlingen Arkens missionarbete. Arken Mission bedriver idag 26 projekt i 8 länder runt om i världen

Mission2015-07-17T06:48:00+02:00

Utbildning

Tillsammans med många av våra samarbetspartners runt om i världen arbetar vi för att utveckla helandetjänsten på olika platser. Undervisningsteam och volontärer sänds ut för att på ett praktiskt sätt träna inhemska ledare som i sin tur ska kunna undervisa och betjäna i helandetjänst. Internationella samarbetspartners inbjuds till kurser och konferenser på Arken.

Utbildning2015-07-16T13:07:02+02:00

Förkunnelse & Betjäning

Genom förkunnelsen av Guds Ord och betjäning vill vi skapa möjligheten där människor få möta Gud och hans närvaro och kärlek och bli förvandlade av Honom. Vi gör oss beroende av den Helige Ande för att betjäna människor i de andliga nådegåvorna. Många vittnar om hur Gud förvandlat deras liv..

Förkunnelse & Betjäning2015-07-23T15:58:43+02:00
Till toppen