Steg 7: Tillämpning av Ordet

Guds Ord kan tillämpas i livets olika skeden och på livets alla olika områden. Det är vägledande för en kristen livsstil. Målet är att du ska bli trygg i att tillämpa Ordet både som en del i Kristi kropp, församlingen och individuellt. I församlingen möts det gemensamma uppdraget att nå världen med evangelium och din individuella kallelse och gåvor. I detta kan du vara trygg i en kärleksfull relation till Gud som din far.

Steg 7: Tillämpning av Ordet2015-07-15T09:49:45+02:00

Steg 6: Bearbetsningssamtal

En god självkännedom är grunden för att ta ett sunt ansvar för sitt liv, sina val och handlingar. Om det fortfarande gör för ont i själen är det svårt att se sin egen och andras del i det som hänt. Därför behövs helande först innan det är dags att bearbeta det som hänt. Genom bearbetningssamtal får du möjlighet att se ditt eget och andras ansvar och sätta in händelser du varit med om i sitt sammanhang. Genom denna mognadsprocess kan du ta konstruktiva steg in i framtiden.

Steg 6: Bearbetsningssamtal2015-07-14T14:27:38+02:00

Steg 5 Upprättelseprocessen

Att bli upprättad som person är en process där Guds ord och löften får forma tankar, känslor, vilja, minnen och samvetet. Genom en fördjupning i dessa områden grundat på Guds ord får du tro på vad Gud säger om dig som ”Jesusmänniska”. Inget av det negativa i det förflutna ska få stjäla din framtid. Utan du kan med tillförsikt se på framtiden och bejaka de gåvor Gud lagt ner i din personlighet och börja utveckla och använda dessa.

Steg 5 Upprättelseprocessen2015-07-02T11:18:32+02:00

Steg 4: Helande för själen

I din själ kan det finnas sår som beror på saker som hänt dig i livet. Nyligen eller för länge sedan. Dessa själsliga sår kan och vill Jesus hela. En viktig del i helandet är att få ta emot förlåtelse och att ge förlåtelse. Själens helande grundar sig i Jesu försoning för synd och sjukdom på korset. Genom samtal och personlig förbön får du ta emot befrielse, helande och upprättelse för svåra minnen, själslig sjukdom och smärta.

Steg 4: Helande för själen2015-07-14T14:36:00+02:00

Steg 3. Biblisk själavård och helandetjänst

Den bibliska själavården grundar sig på Jesus och det exempel han visar. Bibelordet och Guds löften till dig lyfts fram som en säker grund för livet. Gud uppenbarar sin vilja för oss både genom att han bor i vårt inre genom sin Ande och genom bibelordet. Du kommer att tränas i egen bibelläsning och bön för att Guds ord och de löften som finns ska få ett praktiskt uttryck i ditt liv. Särskild betoning läggs på löften om helande och upprättelse.

Steg 3. Biblisk själavård och helandetjänst2015-07-14T14:30:52+02:00

Steg 2 Guds kärlek

Genom att bli ”mättad” av Guds faderskärlek till dig kan du öppna ditt inre för den helige Andes beröring. Kärleken får beröra själens olika områden som känslor, tankar och vilja. Du får ta emot förbön som är ledd av den helige Ande där bibelord och profetiska ord bes ut över många samtidigt (flödesbön). På det sättet kan du i lugn och ro bara få ta emot Guds kärlek utan att själv behöva säga något.

Steg 2 Guds kärlek2015-07-02T11:18:39+02:00

Steg 1. Den nya skapelsen

I din egen personliga Gudsrelation blir du medveten om Guds närvaro. Genom hjärtats bön (den inre bönen) överlåter du dig själv till Jesus och du får dina djupaste inre behov mötta. Du blir även medveten om syndafallets konsekvenser så som fruktan, förkastelse, ensamhet, oro och stress. Hos Jesus kan du utifrån försoningen få inre vila.

Steg 1. Den nya skapelsen2015-07-02T11:18:45+02:00
Till toppen