Produkter

Böcker skrivna av Linda Bergling.

Produkterna kan köpas via wepshop.
Gå till webshop.

Titel:
Genom Jesu sår har ni blivit botade

Titel:
Jesus är din läkare

Titel:
Låt inte ditt förflutna sjtäla din framtid

Titel:
Den helige Ande, Jesu härlighets Ande

Titel:
Ni ska vara heliga
för jag är helig

Titel:
Kärleksrelationen med Jesus

Titel:
Fri från förkastelse

Titel:
Min himmelske konung och jag
Självbiografi

Inre Bönen för barn CD

Inre Bönen för barn kompendium

”Inre bönen för barn” materialet består av Inre bönen för barn kompendium och Inre bönen för barn CDn. Du behöver både kompendiet och ljudinspelningarna. Inre bönen är är riktad för skolbarn och förskolebarn som ett kristet alternativ till inre ro och vila.
Materialet ger en enkel och tydlig ram för stillsamn och vilsam bön, som för barnet in i en vila och avslappning. Modellen grundar sig i bibelordet och i en personlig kontakt med Gud.

Modellen innehåller en enkel överlåtelsebön i tre delar:
1. Överlåtelse av kroppen till Gud. Bön, vila och återhämtning.
2. Kort läsning av lämplig bibeltext. Bibeltexten är begrundande och uppmålande, beskriver t.ex. hur värdefullt och älskat barnet är.
3. Stillhet och tacksägelse. En stund av tystnad. Medvetenhet om att Gud alltid finns hos barnet.
Gå till webshoppen här

Lindas Bästa Cd

Lindas bästa predikningar kan prenumeras som ”Lindas bästa CD”.
Alla inkomster från denna produkt går till att stödja barnen i olika länder.
Läs mer