Starta ett Mejeri! 2017-07-04T14:29:21+00:00

Var med och starta upp ett mejeri i Nepal!

Ge en gåva ”online” med ditt kort >>

Idag driver Arken tillsammans med Bethel Fellowship Trust ett pojkhem i Kathmandu. Dessa barn kommer från fattiga, svåra och utsatta livssituationer. För ett antal år sedan startade vi upp en Buffalofarm för att stödja hemmet och idag ca vi 20 Buffalos och kalvar.

Genom försäljning av mjölk finansieras stora delar av pojkarnas utbildning. Nu har omkostnaderna för hemmet ökat ganska mycket pga högre hyror och ökade matkostnader och vi behöver därför öka våra intäkter. Vi tror att hjälp till självhjälp är det bästa sättet att göra det på. Nu är vi i startgroparna för att starta upp ett litet mejeri för att tillverka olika ostprodukter.

Kostnaden för att starta upp mejeriet är på 200.000 kr och vi behöver 100.000 ganska omgående för att kunna beställa utrustningen.

Din hjälp behövs nu!

Vi skulle bli oerhört glada och tacksamma om du vill vara med och ge ditt bidrag till den här farmen. Ditt stöd gör en ofantligt stor skillnad för dessa barn.

Swisha till Arkens mission 1230 337 782.
Märk inbetalningen ”Mejeri Nepal”

Swisha till 90-kontoorgaisationen ”Lyft ett barn” 1239 001 934

Sätt in in gåva på  BG 900-1934

Tack för din gåva!

Ge en gåva ”online” med ditt kort >>