Jakten på hälsa för oss ofta vilse

Jakten på hälsa för oss ofta vilse

meditation hälsa Aldrig har man talat så mycket om psykisk och fysisk ohälsa som nu. Den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt och sjukskrivningstalen har slagit i taket. Var finns lösningen och hur skall människor hitta vägen till ett bättre mående?

Många söker svar i den österländska andligheten och de tekniker som finns där. Inom vården, skolan och affärsvärlden öppnar man för tekniker som mindfulness och yoga, utan att bry sig om de andliga rötterna. Man deklarerar inte tydligt hur metoderna används i den ursprungliga andligheten, eller vad innehållet är bakom världsåskådningen, människosynen, trossystemen och filosofin.

Även vårdguiden, utskickad från Stockholms landsting, är full av rekommendationer av detta slag. Lösningen på stressproblemet, enligt vårdguiden, är mindfulness, yoga och qigong.

När Arla gör reklam för mindfulness, så vill de bestämt ta avstånd från dess andliga rötter och presentera tekniken som neutral. Det skulle egentligen vara lika tokigt som att förneka att mjölken kommer från en ko.

Bibeln – vår instruktionsbok

Vi har under tusentals år haft en instruktionsbok som kallas för bibeln – den helig skrift.

Däri ger Gud oss instruktioner om livet och hälsan. Visst är det så att livet, moralen, livsåskådning, de existentiella frågorna har stor betydelse för vår hälsa.

Visst finns det positiva effekter av den kristna tron, förhållningsättet till livet som beskrivs i nya testamentet, och som Jesu liv ger ett fantastiskt praktiskt exempel på, där livet tillsammans med Gud beskrivs på ett levande, varmt och inspirerande sätt. Han är de kristnas exempel på ett utgivande liv, där det faktiskt fanns ett högre mål än att bara må bra. Mening och mål var tydliga för Jesus liksom som för den kända aposteln Paulus. Han talar om målet för livet, att få leva med Gud Fadern i all evighet och få den slutliga segerkransen. Han upplevde mycket tydligt att han hade en kallelse från Gud, att livets mening fanns i relationen med Gud, men också i evigheten.

Den kristna synsättet.

I några bloggar kommer jag, utifrån bibeln och den kristna värdegrunden, belysa olika sidor av hur Gud vägleder och ger råd angående hälsa. Vi behöver inte snegla mot new age och österländska tekniker för att få bra hälsa. Det vi verkligen behöver både för det själsliga, andliga och fysiska finns faktiskt i bibeln.

Tron på Gud rent allmänt har goda hälsoeffekter. Många kristna väljer att leva i förlåtelse, ha en positiv inställning till livet, väljer bort skadliga beroenden som rökning, alkohol och droger. De vänder sig till Gud i svåra situationer och kommer inte under omständigheter och stress.

Områden som jag bland annat kommer att belysa:

  1. Hur gör vi med föroreningar och gifter i mat och vatten?
  2. Vad säger Gud om bordsbönen?
  3. Motion och bön?
  4. Allt är lovligt men allt är inte nyttigt!
  5. Ät och drick till Guds ära.
  6. Löften om ett långt liv.

– Linda Bergling

Läs Linda Berglings bok om österländsk andlighet och biblisk kristendom.

Detta är en högaktuell tydlig och lättläst bok som beskriver skillnaden mellan österländsk andlighet och biblisk kristendom.

”Begrepp som new-age och yoga samt religioner som hinduism och buddhism reds ut och förklaras för att därefter ställas i relation och kontrast till grundläggande kristen teologi.” – Hans Weichbrodt, Inspiratör Oasrörelsen

 

”Boken är skriven för alla som vill ha kunskap om andlighet” – Sven Weum M.D. Ph.D

2016-03-17T21:38:28+00:00