2020-09-16
Tidningen Världen Idag har publicerat en artikel av Linda Bergling

Pastor Linda: Fel att ge buddhism företräde inom sjukvården

Det inte är ovanligt med negativa effekter av mindfulness och meditation. Det visar en ny studie som SVT Nyheter rapporterade om i förra veckan. Pastor Linda Bergling har i många år förespråkat fler behandlingsalternativ och andliga varudeklarationer inom vården. Buddhismen kan inte få företräde på det sätt som nu sker i Sverige, menar hon. Läs hela artikel.

2020-09-05

Svt rapporterar att  Mindfulness kan leda till ångest och depression.  Se inslaget med Alexander Rozental, legitimerad psykolog och forskare.

2020-09-05
Den 5/9 rapporterade Svt om i ett nyhetsinslag att mindfulness kan leda till ångest och depression. Se inslaget i följande länk: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/studie-mindfulness-kan-leda-till-angest-och-depression
Linda Bergling har kommenterat nyheten. Hon hävdar att mindfulness inte ska få företräde inom vården, utan hon förespråkar fler alternativ samt varudeklarationer. Läs här vad Linda skriver:

Mitt namn är Linda Bergling och jag hör av mig angående inslaget i SVT den 5/9-20. Inslaget handlade om biverkningar och negativa effekter i behandlingsmetoden mindfulness (psykolog Alexander Rozental). Jag är fil.kand. i kriminologi från Uppsala Universitet och doktor i pastoral counselling (USA) och har i över tjugofem år följt utvecklingen och den introduktion som varit och är av mindfulnessmeditation i skola, vård och omsorg.

Jag har påvisat i artiklar med hjälp av advokat till skolinspektionen och riksdagsledamöter (samt haft utbildningar för vård och omsorgspersonal via vårdbolaget Hälsolövet), att mindfulness introduceras utan en tydlig information om dess koppling till buddhistisk andlighet.

Mindfulnessmeditation kan inte separeras från ett buddhistiskt förhållningssätt till livet, dess syn på lidande och den åttafaldiga vägen till lidandets upphörande -där mindfulness är steg 7. Inte heller från dess filosofi, världsåskådning, människosyn samt etik och moral. Allt är sammanvävt till en helhet där målet för mindfulness är steg 8, där fördjupad meditation i olika nivåer förbereder för nirvana, tomhet och utslocknande samt ett löfte om att slippa återfödas.

Det är sant som psykolog Alexander Rozental säger att övningen syftar till att öka förmågan att uppmärksamma tankar, känslor och kroppsliga sensationer. Men i processen där tankeflödet skall sänkas, tränas brukaren i att utveckla åskådarattityd till sitt eget inre och förberedas för det viktigaste och slutgiltiga steget på vägen till nirvana.

Att ta ut mindfulness ur sitt sammanhang som tydligt har andliga förtecken tror jag kommer att öka statistiken med allvarliga biverkningar. Läkaren Ola Schenström som varit med och introducerat mindfulness i Sverige kopplar tydligt mindfulness till buddhismen i hans bok ”Mindfulness i vardagen”. Även i professor Åsa Nilsonnes bok ”Vem är det som bestämmer i ditt liv?”.

Men informationen behöver bli tydligare i alla instanser inom vård och skola så att patienter och elever kan göra ett aktivt val, och själva bestämma om de vill introduceras till buddhismen eller inte. Många människor med psykisk ohälsa känner sig oroliga över att de inte skall få hjälp i vården om de inte ger sitt gensvar till mindfulnessbaserad kognitiv terapi.

I alla nya behandlingsmetoder gör man en ordentlig kontroll över negativa biverkningar, och många med mig tror att bristen på andlig varudeklaration är en av anledningarna till att de negativa biverkningarna kommer att öka på sikt.

Att lösgöra mindfulness ur dess buddhistiska sammanhang vore lika konstigt som att plocka ut muslimernas fredagsbön, den judiska sabbatsbönen eller bön om inre vila ur kristendomen, och presentera dem som behandlingsmetoder mot depression, oro och ångest.

Den andliga varudeklarationen är nödvändig i vårt mångreligiösa samhälle och därför behöver det buddhistiska ursprunget förtydligas. Men även livsfilosofin och målsättningen, så att elever, föräldrar och brukare skall kunna söka alternativa meditationsformer som är i enlighet med deras egen religion -med Sveriges lag på sin sida.

Buddhismen kan inte få företräde på det sätt som nu sker i Sverige och behandlingsmetoden mindfulness behöver belysas från olika håll och inte enbart kläs i terapeutiska kläder.

Linda Bergling, Själavårdare och författare